Риплейсмънт е операция за подмяна на имлантите и промяна на позицията им от надмускулно в подмускулно разположение. Заедно с това се извършва и корекция на формата на гърдите при незадоволителен резултат от предшестващи операции.

Операциите за репозициониране и реплантиране се наложиха през последните няколко години поради редица причини. Най-важната е незадоволителният естетичен резултат от предишната аугментационна мамопластика, извършена в надмускулен план.

Целта на тази операция е да придаде един нов обем и естетически да се промени формата на гърдите.

Какво налага извършването на риплейсмънт?

Надмускулно поставените импланти около 1-2 години след операцията вече са с изразена птоза (увисване). Тя се дължи на факта, че имплантът е покрит само от кожа и подкожна мастна тъкан и под действието на собствената си тежест пада надолу. Ложето на импланта се разширява, създават се предпоставки за неговото изместване и въртене. Най-лошият момент е настъпващата атрофия на жлезата, което води до голям излишък от кожа. Ръбовете на имплантите се опипват, а набръчкването и прегъването им се забелязва дори с просто око. Често усложнение е капсулната контрактура, която допълнително може да деформира едната или и двете гърди.

Какви импланти да се изберат?

Нашият опит сочи, че новите импланти трябва да са с около 100-150 сс по-големи, за да може да се попълни дефицитът от тъкани, получен при надмускулното поставяне на предишните импланти. Въпреки тази промяна в големината на имплантите, гърдите остават с почти същите размери. Променя се само естетическият им вид.

Как се извършва операцията?

  • Старите импланти се изваждат и внимателно се изрязва капсулата им, колкото и фина да е тя.
  • Следва напръскване на повърхността на раната с тъканно лепило (тисукол). Това допринася за пълното зарастване на стария джоб и намалява възможността от “хлъзгане” на собствената жлеза върху импланта.
  • Следва отсепариране или “повдигане” на големия гръден мускул, без да се прекъсват залавните му места в областта на ребрата, за да не се дава възможност на импланта впоследствие да пропада надолу.

С каква упойка се извършва операцията?

Операцията се извършва в обща, венозна анестезия.

Продължителността на операцията е около 2 часа. Пациентката остава 24 часа в клиниката за наблюдение.

Болката е минимална и наподобява мускулна треска. Овладява се добре с помощта на аналгетици.

Възстановителният е период е около 14 дни.

  • Препоръчва се покой и щадящ двигателен режим първите 3-5 дни.
  • Фитнес тренировките могат да се възобновят след месец и половина.
  • Специалният медицински сутиен е неделима част от следоперативния период и се носи в продължение на 3 седмици.
  • Желателно е пациентите да носят сутиен през повечето време, а най-добре постоянно в бъдеще след операцията.
  • Хубаво би било те да свикнат и да спят със сутиен.