Пластичната хирургия все още не е намерила перфектен метод за повдигане на седалището. Различните техники са свързани с твърде големи и видими белези. Но опитите да се прилагат конци и различни „лентички“ и „мрежички“ предварително са обречени на неуспех. В Aesthe Clinic използваме три основни оперативни метода за добър естетически резултат в областта на седалището.

Какво представлява субглутеален (от глутеус – голям седалищен мускул) лифтинг на седалището?

  • Този оперативен метод беше изоставен от повечето хирурзи поради белезите, които остават.
  • През последните години интересът към него се завърна, тъй като съвременната естетична хирургия вече има възможности да минимизира тези белези.
  • При субглутеалния лифтинг се отстранява по хода на глутеалната гънка част от кожата и подкожната мастна тъкан, след което се прави едно доста сложно фиксиране на подкожието за фасцията на глутеалния мускул.
  • Ефектът от операцията се изразява в повдигане и изпъване на тази област, като успехът е предимно в изпъването.

Какво е „танга лифтинг” на седалището?

Белезите при тази операция вървят по мисления ход на бикините над глутеусите, откъдето идва името й. Прави се разширено отсепариране на тъканите, като се достига до субглутеалната гънка. Отделената кожа заедно с подкожната мастна тъкан се повдига и излишъкът се изрязва. Това е тежка операция за хирурга, но с много добър ефект за пациента. Анестезията е обща. Продължителността на операцията е около 2-3 часа. Престоят в клиниката е 24 часа. За разлика от субглутеалния лифтинг, тук визуалната промяна е изразена предимно като ефект на повдигане.

Повдигане на седалището с помощта на импланти

Опитът сочи, че постоперативните усложнения и сравнително краткотрайният добър естетичен резултат не са в полза на метода, а и на пациента. Глутеалните импланти са подложени на ежедневни травми по време на ставане и сядане, което допринася за разширяване на ложетата  и оттам влошаване на естетичния резултат. Напоследък имплантите се заместват със специално разработени филъри, които се инжектират в областта на седалището (виж оформяне на седалището с филъри).