Липофилинг или увеличаване на устни със собствен мекотъканен коктейл по метода на д-р Колман е модерен метод на липоскулптиране на устните. В устните се имплантира коктейл от мастна тъкан и съединителнотъканни повлекла. Мастната тъкан се взема от други части на тялото на пациента, като най-често това е долната част на корема. В областта, от която се взема материалът, не остават никакви белези или неравности. След долната част на корема по степен на годност за донорни участъци се нареждат вътрешна част на мишници, бедра, колена и т.н.

Предимствата на метода са, че това е материал, взет от собственото тяло на пациента, и няма реакция на алергизиране и отхвърляне.

Как се събира и обработва мастната тъкан?

  • Мастната тъкан се събира много внимателно. Използва се метод, подобен на този при аспирационната липосукция, но събирането се извършва под значително по-ниско отрицателно налягане със сприцовка, за да не се нараняват клетките (т.нар. „сириндж”  техника).
  • Най-важният момент от подготовката на коктейла е центрофугирането му. Използва се специална центрофуга, конструирана от самия Колман.
  • След центрофугирането в епруветката се образуват 3 нива на различни тъкани.
  • Най-отгоре се отлага мастна емулсия от наранени клетки. Средният слой е образуван от здрави и пълноценни мастни клетки. Най-ниско се намира слоят, образуван от кръвни елементи.
  • Използва се само средният слой.
  • Канюлите, с които се инжектира този коктейл, са така конструирани, че не травмират клетките и са различни по форма и големина за всяка част на лицето.

Каква е упойката?

Липофилингът на устни може да се извърши както в обща, венозна анестезия, така и в локална.

Има ли възстановителен период?

Устните след операцията са оточни, но подутината преминава за около 7-10 дни. След този период пациентите могат да водят пълноценен социален живот. След около 15-20 дни са налице новата форма и контур на устните. Процесите на резорбция и редукция продължават около 60-70 дни след операцията, но те са незабележими с просто око.

Препоръки СЛЕД процедурата

Препоръчва се  първите 2 дни след интервенцията устните да се охлаждат със студени гелови торбички за по-бързо спадане на отока.

Колко продължителен е ефектът?

Това, което се получава като ефект след периода на резорбация, остава до края на живота.

Достатъчна ли е една процедура?

До 72-ия час от манипулацията организмът вече е изградил система от кръвоносни съдове до трансплантираната мастна тъкан, но тези неосъдове навярно не достигат до абсолютно всички мастни клетки и тези, които са незахранени, умират. Ето защо в повечето случаи се прави втора процедура за допълване и подсилване на резултата. Повторното инжектиране може да се извърши най-рано 2 месеца и половина след първото.