Кръгли или анатомични силиконови импланти?Round VS anatomical

Предимства и недостатъци.

Изборът на гръдни импланти ще окаже значително влияние върху външния вид на бюста след операция за неговото уголемяване. За да се постигне желаният резултат е важно да сте наясно какви възможности има.

Една жена, когато се подлага на операция за увеличаване на бюста, разчита да има гръдни импланти в продължение на много години. Затова е важно да проучвате и да избирате внимателно. Гръдните импланти се предлагат в различни форми и качества, някои със специализирани цели: кръгли, анатомични, гладки, текстурирани, с физиологичен разтвор, със силиконов гел, висока, средна, ниска проекция и др.Изборът на гръдните импланти е единствената най-важна променлива,несвързана с хирургичната техникана хирурга, която определя резултата от операцията, както и как се развива този резултат в дългосрочна перспектива.

 Измервания

Изборът на гръдни импланти започва с измерване на гръдния кош и бюста. Използва се стандартизиран научен метод за определяне на вариациите във формата на гърдите, ширината на основата им, тяхната височина, позицията на субмамарната гънка, количеството жлезна тъкан, тъканно покритие, позицията на ареолите, степента на птозата (увисване) ако има такава и възможните асиметрии на гърдите. Аз лично използвам специална формула (алгоритъм), чрез която залагайки  всички тези параметри, изчислявам най-подходящият вид и размер на импланта за всеки конкретен случай.

Видове силиконови импланти

Според формата, силиконовите импланти биват 2 вида – кръгли и анатомични, наричани още капковидни.

 Изборът на имплант зависи до голяма степен от:

 • какво търси пациентът ( неговите предпочитания)
 • типа нагръдния кош и тялото като цяло
 • формата на бюста
 • опита на хирургът

Кръглите импланти, както описва името, имат кръгла форма и гладка или микротекстура отвън. Гелът им обикновено е по-мек от този на анатомичните.

В моята практика обикновено се търсят от жени, които се стремят към по-пълен вид на горния полюс.

При избора на кръгъл имплант са важни два параметъра:(1) диаметъра на импланта и (2) профила на импланта. Чрез регулиране на тези параметри, обемът може да се увеличава и повишава (като купол). Колкото по-голям е профила, толкова по-малък е диаметъра на импланта и обратно. Важно е да се отбележи, че кръглите импланти основно придават обем на гърдите и то предимно в горния полюс.

Предимства на кръглите импланти:

 • Тяхната цена е по-ниска в сравнение с анатомичните;
 • По-лесни са за въвеждане;
 • Могат да се имплантират през по-малък разрез, тъй като гела който съдържат е по-мек от гела в анатомичните;
 • Поради кръглата им форма няма значени е дали имплантът се върти.

Недостатъци на кръглите гладки импланти:

 • Има по-висок риск от капсулна контрактура (втвърдяване на капсулата, която тялото ви образува около имплантите);
 • Обикновено не са достатъчно твърди, за да променят значително гърдите в случаи като тубулозни гърди;
 • С тях трудно могат да се постигнат (особено в дългосрочен план) добри резултати при корекцияна лека до умерена птоза (без повдигане – мастопексия).

Анатомични импланти (капковидни)

Имат форма, която наподобява естествената гърда. Обвивката им е микротекстурирана. Анатомичните импланти могат да оформят гръдната тъкан в по-голяма степен от кръглите,тъй като съдържат кохезивен силиконов гел, който е по-твърд от стандартния силиконов гел.Противно на общоприетото схващане, с капковидни импланти може де се създаде адекватна пълнота на горния полюс.

При анатомичните импланти могат да се променят три параметъра: (1) ширината на импланта, (2) височината на импланта и (3) проекцията на импланта. Поради тази причина  с тях може да се създаде наистина „триизмерно“ увеличаване на гърдите.

Тъй като са напълно персонализирани по форма и обем, те представляват индивидуално решение за осигуряване на пропорционално скулптуриране на женската гърда. Заради по-високата кохезивност на силиконовия гел, могат успешно да се използват и за повдигане на гърдите при лека до умерена птоза в следствие на кърмене или редукция на теглото. Предоставят възможности за подобряване на външния вид на пациентки с деформации на основата на гърдите (тубулозен бюст), както и за коригирана на асиметрия. Освен това с този вид импланти могат да се постигнат невероятни резултати при много слаби жени, които са с нулев старт и нямат достатъчно тъканно покритие. Предпочитани саприреконструктивни операциина гърдата след онкологична хирургия, тъй като след мастектомия остават само кожа и мускул, които да покриват импланта – следователно формата на гърдата трябва да бъде осигурена от него.

Предимства на анатомичните импланти:

 • По-добри възможности за „повдигане“ и преоформяне;
 • Универсален е – бюстът може да бъде направен да изглежда по-„фалшив“ или по-„естествен“ в зависимост от вашите цели и тип тяло;
 • По-малък риск от капсулна контрактура;
 • Много по-малка вероятност да доведат до „ефекта на водопада“ когато с времето (стареене или загуба на тегло) жлезната тъкан на гърдата увисва над импланта.

 Недостатъци на анатомичните импланти:

 • По-скъпи са от кръглите импланти;
 • Разрезът, през който се имплантират е малко по-голям;
 • Риск от завъртане. В редки случаи (0,4-1,5 %)може да получите усложнение, известно като ротация на импланта. Затова винаги настоявам моите пациенти да спазват стриктно следоперативните инструкции, които включват носенето на постоперативен сутиен в продължение на 5 седмици.

Отлични естетични резултати могат да се постигнат както с анатомични така и с кръгли импланти.

Ако сте решили да се подложите на операция за увеличаване на бюста, проведете консултация с няколко пластични хирурзи, за да направите своя информиран избор.