LOGO 01

Есте Клиник е единствената в България специализирана частна клиника по пластична хирургия, акредитирана от Министерството на здравеопазването като център за обучение на лекари-специализанти по пластично-възстановителна и естетична хирургия. За нашият екип това е голямо признание за качеството на работа и отличните ни резултати!

Д-р Ильо Стоянов

/Eстетичен пластичен хирург & мениджър на клиниката/