Операция 1
Преди
Untitled
След
Untitled4
Преди
Untitled2
След
Untitled5
Преди
Untitled3
След
Untitled6
Операция 2
Преди
Untitled6
След
Untitled3
Преди
Untitled5
След
Untitled2
Преди
Untitled4
След
Untitled1
Операция 3
Преди
Untitled1
След
Untitled4
Преди
Untitled2
След
Untitled5
Преди
Untitled3
След
Untitled6
Операция 4
Преди
Untitled6
След
Untitled3
Преди
Untitled5
След
Untitled2
Преди
Untitled4
След
Untitled1
Операция 5
Преди
Untitled1
След
Untitled4
Преди
Untitled2
След
Untitled52
Преди
Untitled3
След
Untitled6
Операция 6
Преди
1
След
4
Преди
2
След
5
Преди
3
След
6
Операция 7
Преди
1
След
4
Преди
2
След
5
Преди
3
След
6
Операция 8
Преди
1
След
4
Преди
2
След
5
Преди
3
След
6
Операция 9
Преди
1
След
4
Преди
2
След
5
Преди
3
След
6
Операция 10
Преди
4
След
1
Преди
5
След
2
Преди
6
След
3
Операция 11
Преди
1
След
4
Преди
2
След
5
Преди
3
След
6
Операция 12
Преди
4
След
1
Преди
5
След
2
Преди
6
След
3
Операция 13
Преди
Untitled6
След
Untitled3
Преди
Untitled5
След
Untitled2
Преди
Untitled4
След
Untitled2
Операция 14
Преди
Untitled1
След
Untitled4
Преди
Untitled2
След
Untitled5
Преди
Untitled3
След
Untitled6
Операция 15
Преди
Untitled6
След
Untitled3
Преди
Untitled5
След
Untitled2
Преди
Untitled4
След
Untitled1
Операция 16
Преди
Untitled1
След
Untitled4
Преди
Untitled2
След
Untitled5
Преди
Untitled3
След
Untitled6
Операция 17
Преди
Untitled3
След
Untitled6
Преди
Untitled2
След
Untitled5
Преди
Untitled1
След
Untitled4
Операция 18
Преди
Untitled4
След
Untitled1
Преди
Untitled5
След
Untitled2
Преди
Untitled6
След
Untitled3
Операция 19
Преди
Untitled3
След
Untitled6
Преди
Untitled1
След
Untitled5
Преди
Untitled22
След
Untitled4
Операция 20
Преди
Untitled2
След
Untitled4
Преди
Untitled1
След
Untitled5
Преди
Untitled3
След
Untitled6
Операция 21
Преди
Untitled6
След
Untitled3
Преди
Untitled5
След
Untitled2
Преди
Untitled4
След
Untitled1