Операция 1
Преди
1
След
4
Преди
3
След
5
Преди
2
След
6
Операция 2
Преди
3
След
4
Преди
2
След
6
Преди
1
След
5
Операция 3
Преди
3
След
1
Преди
6
След
4
Преди
5
След
2
Операция 4
Преди
1
След
4
Преди
2
След
5
Преди
3
След
6
Операция 5
Преди
4
След
1
Преди
5
След
2
Преди
6
След
3
Операция 6
Преди
IMG_6579
След
IMG_6924
Преди
IMG_6580
След
IMG_6928
Преди
IMG_6581
След
IMG_6925
Операция 7
Преди
IMG_6492
След
IMG_7120 sled
Преди
IMG_6493
След
IMG_7124
Преди
IMG_6494
След
IMG_7125
Операция 8
Преди
IMG_3152
След
IMG_6198
Преди
IMG_3153
След
IMG_6195 sled