„Всичко за имплантите“ или много неистини и малко истини за тяx

Това е една много обширна тема винаги предизвиквала особен интерес от страна на пациентите и на хирурзите. В редовете по-долу ще се опитам да дам отговори на някои въпроси и разбира се, те са мое лично виждане. Няма да правя съпоставка и да се опитвам да сравнявам продуктите на различни фирми, както няма да разяснявам…